Politisk ovilja förhindrade satsningar på barnskyddet

I en kommentar i Vasabladet (15.11) skriver Anders Strandén att socialdemokraterna hade goda förslag om bla. barnskyddet på Vasa stadsfullmäktiges budgetmöte, men att förarbetet och förankringen sköttes illa. Strandén har rätt i det att förankringen kunde ha skötts bättre, men övriga fullmäktigegrupper informerades fredagen före budgetmötet och hade således hela helgen på sig att ta till sig den nya informationen.

Niklas Nyberg fortsätter kring samma tema i en ledare i VBL (18.11) och erkänner att det är goda förslag som SDP-gruppen fört fram. Men sedan ifrågasätter han ifall förslagen var genuina och antyder att det är fråga om valkampanj för ledande socialdemokraters del. 

Med vetskap om att dessa frågor dryftats inom SDP i Vasa under hösten samt att ny information kommit fram som ytterligare stärkt behov av tilläggsresurser inom barnskyddet kan jag garantera att förslagen var genuina och framfördes eftersom behovet existerar. 

För att bättre förstå vad det handlar om kan en kort förklaring om vad barnskyddet är vara på sin plats. Citat från Social- och hälsovårdsministeriets webbsida: ”Syftet med barnskydd är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Det förebyggande barnskyddet och tidigt stöd är mycket viktiga.” Det handlar alltså om ett viktigt förebyggande arbete som i bästa fall kan rädda liv och innebära enorma besparingar för samhället.

Den 20.11 fick alla politiska partier ta del av över 1000 socialarbetares vädjan om ökade resurser till barnskyddet. Enligt sakkunniga närmar vi oss kristillstånd i Finland. Socialarbetarna kräver mera resurser och konstaterar att en socialarbetare kan ha upp till 60 klienter och då det gäller omhändertagna klienter kan det röra sig om 50 barn per socialarbetare. Personalbristen är akut och läger är alltså mycket allvarligt. Jag hoppas att ingen dristar sig att ifrågasätta ifall deras vädjan är genuin. 

Hur är då situationen i Vasa? Läget är kärvt. Jukka Kentala, direktör för social- och hälsosektorn i Vasa säger till Svenska Yle (14.11) att läget är sådant att Vasa stad har problem med att klara av de utredningstider som krävs. Han konstaterar även att inom barnskyddet rör det sig om i medeltal 60-70 klienter per anställd. Läget är alltså lite värre än den nationella situation som socialarbetarna i sitt upprop hänvisar till.

Det var bland annat detta socialdemokraterna ville åtgärda på Vasa stads budgetmöte. Det är beklagligt att inte ens en önskan om att göra en tidsbunden tjänst till en tillsvidare anställning inom barnskyddet gick igenom i fullmäktige. Genom att konstatera brister i processen men samtidigt hävda att ändamålen är goda uppnår man inget annat än ett konstaterande om att branden var fel släckt. Det vore mera rakryggat av de som motsatte sig tilläggsresurser inom barnskyddet att säga att man inte prioriterar de här satsningarna och att exempelvis en lägre skatteprocent var viktigare. Det vore i linje med en borgerlig samhällssyn. 

Alla fullmäktigegrupper i Vasa bör ta lärdom av detta. Socialdemokraterna bör i framtiden göra ett bättre förarbete. Samtidigt kan jag tycka att i dagens samhälle där tempot är högt måste också politiker kunna ta till sig ny information under relativt kort tid. Jag är ändå hoppfull om att alla vi som engagerar oss politiskt i Vasa gör det för att vi vill vasaborna väl, men vi har en lite annorlunda syn på hur vi når våra gemensamma goda mål. Samarbetet mellan partierna i Vasa fungerar bra men det kan naturligtvis bli bättre och det är något som vi förtroendevalda i Vasa hela tiden bör jobba med och förbättra. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *