rösta

Tre viktiga frågor i kommunalvalet

På söndag är det dags att gå och rösta! Kommunalvalet är det val som har störst inverkan på människors vardag. Trots det tenderar röstningsprocenten vara lägre i kommunalval än i riksdags- och presidentval. Jag hoppas att fler än 60% av alla röstberättigade går och röstar, 2012 var det färre än så som använde sin rösträtt.

Det finns otroligt många frågor som är viktiga. Skola, vägar, dagvård, planläggning, kultur, idrott, fritidsaktiviteter, för att inte tala om vård och omsorg, även om de frågorna antagligen överförs till landskapen. Jag tänkte välja ut tre frågor som jag speciellt vill lyfta fram.

Barn och unga förtjänar de bästa förutsättningarna.

En god start i livet kan vara direkt avgörande för det fortsatta livet. Genom att satsa på småbarnspedagogiken och grundskolan så är staden/kommunen med och skapar förutsättningar till ett lyckligt och meningsfullt liv. Det gör man genom att ha utbildad personal på daghem och skola, garanterar ändamålsenliga utrymmen och håller gruppstorlekarna skäliga. SDP har som mål att få bukt med de inomhusproblem och mögelskador som drabbat många skolor, något som blivit ett verkligt problem för många barn och personal i skolorna.

I en attraktiv och framgångsrik stad är utbudet av fritidsaktiviteter mångsidigt.

Genom att motionera så mår människor bättre. Dessutom bidrar fysiskt välmående även till psykiskt välmående. I Vasa finns goda möjligheter till att röra på sig men det kan bli bättre. Till exempel saknas en ordentlig hall för innebandy.

Det är också viktigt att hobbyn och fritidsintressen inte får bli något som endast är till för de rika. Alla bör kunna delta. Jag är uppriktigt orolig över den utveckling som skett där medlemsavgifter i idrottsföreningar stigit markant de senaste åren. Vad kan man göra åt saken? En viktig sak är att se till att de hyror föreningar betalar till staden för utrymmen är så låga som möjligt.

Fortsatt stark tvåspråkighet i Vasa och Finland.

Jag ser tvåspråkigheten i Vasa som en styrka, men det gäller att ständigt arbeta för att bevara stadens tvåspråkighet och värna om svenskans ställning. Därför är det viktigt att arbetet för svenskans ställning för på bred front av politiker aktiva i flera partier. Speciellt viktigt är det att det finns personer som arbetar för svenskan i landets största partier.

Jag kandiderar i kommunalvalet i Vasa för socialdemokraterna. Mitt nummer är 44.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.