Mina förtroendeuppdrag


Här en sammanfattning av mina politiska förtroendeuppdrag:

Vasa stad

Nämnden för fostran och utbildning 2017-

Nämnden beslutar om sådant som berör småbarnspedagogik och grundskolan i Vasa stad.

Vasa sjukvårdsdistrikt

Personalsektionen 2013-

’Personalsektionen, som tillsätts av styrelsen för styrelsens mandatperiod, ansvarar för allmänna personalpolitiska målsättningar och gemensamma tolkningar av tjänste- och kollektivavtalen. Det här betyder att sektionen till denna del utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren såvida annat inte har föreskrivits. Sektionen fastställer också riktlinjer för handhavandet av tjänste- och arbetstidsärenden samt utarbetar riktlinjer för förhandlingar med fackliga representanter.”

Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval. Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoskattens storlek, fattar beslut on anskaffning och försäljning av egendom, besluter om större byggprojekt osv.