Politik


rösta
På söndag är det dags att gå och rösta! Kommunalvalet är det val som har störst inverkan på människors vardag. Trots det tenderar röstningsprocenten vara lägre i kommunalval än i riksdags- och presidentval. Jag hoppas […]

Tre viktiga frågor i kommunalvalet


småbarnspedagogiken i Vasa
Småbarnspedagogiken i Vasa är mångsidig. Det finns klubbverksamhet, öppet daghem, familjedagvård och daghem. Det finns goda valmöjligheter för barnfamiljerna i staden, något som naturligtvis är positivt och välkommet, men en bra dagvård kan alltid bli bättre! […]

Utveckla småbarnspedagogiken i Vasa


2
Jag beslöt mig efter en tids funderande att ställa upp i kommunalvalet i Vasa. Jag gör det eftersom jag upplever att jag har en bred politisk erfarenhet, visioner för hur Vasa stad kan utvecklas samt en […]

Därför kandiderar jag i kommunalvalet
Den subjektiva rätten till dagvård 2
Finlands regering vill begränsa den subjektiva rätten till dagvård. I klartext betyder det att endast vissa barn skall ha rätt till  heltidsdagvård, medan andra barn endast har rätt till 20 timmar dagvård i veckan. Det är diskriminering […]

Den subjektiva rätten till dagvård


Att rasistiska grupperingar bildar gatupatruller i Finland känns skrämmande. Historien lär oss vad som händer när en del av ett lands medborgare börjar ”trygga landets säkerhet” och på eget bevåg axla myndigheters ansvar. När gatupatruller […]

Gatupatruller i FinlandFörhandlingarna kring ett samhällsfördrag  har strandat. Förutsättningarna till ett lyckat slutresultat var hela tiden mycket små. EK fällde samhällsfördraget, men skyller på transportfacket ATK. Situationen är synnerligen allvarlig och atmosfären bland arbetsmarknadsorganisationer är väldigt inflammerad. […]

EK fällde samhällsfördragetMan har ju, mest på skoj men även med en dos allvar, spekulerat i hur länge regeringen hålls intakt. Orsakerna bakom de spekulationerna har varit Sannfinländarnas bräckliga fasad. Nu är det plötsligt ombytta roller, och […]

Regeringskris i Finland